Архив

Стойност на лихвения индекс EURIBOR към предходни периоди стойност стойност съгласно методиката
тримесечен EURIBOR към 28.12.2023 3.893% 3.893%
тримесечен EURIBOR към 28.09.2023 3.955% 3.955%
тримесечен EURIBOR към 30.08.2023 3.803% 3.803%
тримесечен EURIBOR към 29.06.2023 3.587% 3.587%
тримесечен EURIBOR към 30.05.2023 3.474% 3.474%
тримесечен EURIBOR към 30.03.2023 3.052% 3.052%
тримесечен EURIBOR към 27.02.2023 2.716% 2.716%
тримесечен EURIBOR към 30.01.2023 2.482% 2.482%
тримесечен EURIBOR към 29.12.2022 2.184% 2.184%
тримесечен EURIBOR към 29.11.2022 1.984% 1.984%
тримесечен EURIBOR към 28.10.2022 1.641% 1.641%
тримесечен EURIBOR към 29.09.2022 1.160% 1.160%
тримесечен EURIBOR към 30.08.2022 0.620% 0.620%
тримесечен EURIBOR към 28.07.2022 0.267% 0.267%
тримесечен EURIBOR към 01.07.2022 -0.176% 0.000%
тримесечен EURIBOR към 01.04.2022 -0.461% 0.000%
тримесечен EURIBOR към 03.01.2022 -0.570% 0.000%
тримесечен EURIBOR към 01.10.2021 -0.547% 0.000%
тримесечен EURIBOR към 01.07.2021 -0.540% 0.000%
тримесечен EURIBOR към 01.04.2021 -0.538% 0.000%
тримесечен EURIBOR към 04.01.2021 -0.546% 0.000%
тримесечен EURIBOR към 01.10.2020 -0.498% 0.000%
тримесечен EURIBOR към 01.07.2020 -0.417% 0.000%
тримесечен EURIBOR към 01.04.2020 -0.343% 0.000%
тримесечен EURIBOR към 02.01.2020 -0.379% 0.000%
тримесечен EURIBOR към 01.10.2019 -0.428% 0.000%
тримесечен EURIBOR към 01.07.2019 -0.346% 0.000%
тримесечен EURIBOR към 01.04.2019 -0.310% 0.000%