Контакти

Работно време:

Понеделник - петък от 9:00 до 18:00

E-mail: leasing@sofialeasing.bg
Изпълнителен директор Оперативна дейност:
02/ 892 12 00
Началник отдел Лизинг:
02/ 892 12 21
Клиенти изтекъл лизинг и прехвърляне на собственост:
02/ 892 12 02 0889 30 07 32
Пререгистрации, смяна на табели и талони, загубени документи:
02/ 892 12 05 0889 30 07 32
Корпоративни клиенти:
02/ 892 12 01 0889 80 60 09
Управител на Ес Еф Ей Брокер:
Оперативна застрахователна дeйност:
Тотални щети:
02/ 892 11 77